Descrierea instituţiei

Actuala instituție de învățământ Liceul Teoretic „Petru Zadnipru”, care poartă numele marelui poet basarabean Petru Zadnipru, a fost înființată în aprilie 1991, fiind reorganizată din școala de cultură generală nr.87 în anul 2000, în baza ordinului Direcției Educație Tineret și Sport ord. nr.1524 din 15.08.2000.

Instituţia este creată şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Legea Învățământului nr. 547 din 21.07.1995, Hotărârile de Guvern, Codul Civil şi actele normative elaborate de Ministerul Educației şi DGETS.

Instituţia dobândește calitatea sa de persoană juridică din momentul înregistrării statutului la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova, dispune de toate drepturile şi obligaţiile care sunt atribuite de lege unor astfel de categorii de persoane juridice. Instituţia dispune de ştampilă, emblemă, bilanţ financiar propriu, cont bancar în lei şi/ în valută străină, cod fiscal, cont trezorial, precum şi alte atribute ale persoanei juridice.