Plan de achiziții publice, Contracte


Plan de achiziții 2023


Servicii de întreținere și de reparare a utilajului tehnologic pentru 31 de instituții de învățământ


Hârtie A4 și A3 pentru instituțiile din subordonate DETS sectorul Ciocana pentru anul 2023


Servicii de evacuare a deșeurilor non — menajere solide


Servicii de reîncărcare și regenerare a cartușelor lazer


Prestarea serviciilor alimentare pentru alimentația elevilor din cadrul instituțiilor de învățământ preuniversitar subordonate DETS Ciocana pentru perioada 09.01.2023 — 30.12.2023


Prestarea serviciilor de avariere a rețelelor electrice în instituțiile subordonate DETS Ciocana pentru anul 2023


Servicii de investigație de laborator bacteriologic și sanitaro-chimice cu estimarea rezultatelor


Servicii de deratizare și dezinfecții pentru instituțiile de învățământ din subordinea DETS sector Ciocana


Reglementarea livrării serviciilor de telecomunicație


Servicii de acces internet pe bandă largă


Prestarea serviciilor de evacuare a deșeurilor menajere solide


Publicat: 30.01.2023


Servicii de deservire complexă a tehnicii de calcul


Servicii de reîncărcare și regenerare a cartușelor laser


Plan de achiziții 2022Servicii de lichidare a avarierilor la rețelele ingenerești și reparații curente


Produse farmaceutice pentru instituțiile subordonate DETS sector Ciocana, anul 2022


Publicat: 27.04.2022


Publicat: 10.02.2022


Plan achiziții publice 2021


Publicat: 18.06.2021


Publicat: 09.02.2021


Publicat: 02.02.2021