Cadre didactice

1 director

3 directori adjuncţi

1 director adjunct pe problemele gospodăreşti

1 asistent medical

1 bibliotecar

47 cadre didactice

1 cadru didactic cu grad II managerial

1 cadru didactic cu grad didactic superior

9 cadre didactice cu grad didactic I

26 cadre didactice cu grad didactic II

45 de cadre didactice cu studii superioare