Seminar instructiv – metodic în cadrul Comisiei Metodice Clase Primare

O2.11.2023 – Seminar instructiv – metodic în cadrul Comisiei Metodice Clase Primare.
Moderatoare dna Ina Bodiu – învățătoare, grad didactic superior.