Săptămână dedicată psihologiei cu genericul: „Prietenia online vs prietenia offline. Beneficii și riscuri”

Prietenia reprezintă sentimente de simpatie, respect, afinitate reciprocă, atitudine de bunăvoință etc.

În săptămâna dedicată psihologiei cu genericul: „Prietenia online vs prietenia offline. Beneficii și riscuri” au avut loc un șir de activități diverse și interactive menite să promoveze PRIETENIA ca valoare umană, să informeze și să dezvolte la elevi abilități de protecție și responsabilitate atât în spațiul online, cât și în cel offline.

Vă dorim tuturor în relațiile cu prietenii atât online, cât și offline, să transmiteți altruism, încredere, simpatie, onestitate, înțelegere reciprocă, compasiune, ajutor, empatie și multă bucurie.🥰