Strategia de dezvoltare

1.Implementarea eficace și eficientă a curriculumului și a standardelor de eficiență

2. Asigurarea instituției cu personal didactic și managerial competent și competitiv

3. Dezvoltarea bazei didactice a celei tehnico-materiale a instituției.

4. Gestionarea responsabilă și transparentă a resurselor financiare bugetare și valorificarea surselor de finanțare extrabugetară posibile.

5. Dezvoltarea și asigurarea eficacității parteneriatelor cu ale instituții, organizații nonguvernamentale, factori comunitari în vederea realizării unor proiecte educaționale de maxim interes pentru comunitate.