Cadre didactice

 Date generale despre deţinerea gradelor didactice în
Instituția Publică Liceul Teoretic „Petru Zadnipru”

Nr.

d/o

Disciplina conform planului cadru

Nr. total de cadre

Deţin gradul didactic

Deţin grad didactic (%)

Nu deţin grad didactic

Nu deţin grad didactic (%)

superior I II
1. Limba şi literatura română 7 1 2 4 100
2. Limba engleză 6 2 5 100
3. Limba franceză 2 2 100
4. Limba rusă 2 2 100
5. Matematica 5 3 3 100
6. Biologia 2 1 50 1 50
7. Fizica 2 1 1 100
8. Chimia 2 2 100
9. Informatica 2 2 100
10. Istoria şi ştiinţe socio-umane 4 3 100
11. Geografia 2 1 50 1 50
12. Educaţia muzicală 1 1 100
13. Educaţia tehnologică 2 1 50 1 50
14. Educaţia fizică 3 3 100
15. Educaţia plastică 1 1 100
16. Învător la cl. primare 4 1 2 1 100
17. Psihopedagogie 2 2 100
Total 49 3 12 31 93,9% 3 0,6%